Strona Główna Pliki do ściągnięcia Galeria Stycze 18 2018 17:25:59
Nawigacja
Strona Główna
Pliki do ściągnięcia
Galeria
Osiągnięcia uczniów
Lista jeńców Oflag II B
Koła zainteresowań
Koło plastyczne
Gazetka szkolna
Dla uczniów
Koła zainteresowań
Dla rodziców
Kalendarz imprez 2017/2018
Pedagog szkolny
Logopeda
Geografia
Wolontariat
Absolwenci
Dla Rodziców
Grypa AH1N1
Promieniowanie UV
Skład Rady Rodziców
Regulamin Rady Rodziców
Samorząd uczniowski
Plan pracy Samorządu
Skład Samorządu
Regulamin SU
Szczśliwy numerek

Biblioteka szkolna
Bezpieczeństwo w szkole
Ostatnie Artykuły
Regulamin Rady Rodzi...
PROJEKTY EDUKACYJNE ...
Bezpieczeństwo w sz...
Skład Samorządu Uc...
Szczęśliwy numerek
Patron szkoły
Władysław II Jagiełło
Dokumenty szkolne
Statut szkoły
PSO
ZWO
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Szkolny Program Profilaktyki
Szkolny zestaw podręczników
Szkolny Regulamin Projektów Edukacyjnych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Informacja o szkole
Publiczne Gimnazjum
im.Władysława II Jagiełły
w Choszcznie
ul.Westerplatte1
73-200 Choszczno
tel 0957657171
fax 0957650925
e-mail: chogimnazjum@poczta.onet.pl
Choszczno
Strona MiG Choszczno
Bezpieczna Szkola
Bezpieczna Szkola

Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń

Bezpieczna szkoła-demokratyczny kraj
Trzeźwy umysł
Trzeźwy umysł
Szczęśliwy numerek
Szczęśliwy numerek


W roku szkolnym 2008/2009 Samorząd Uczniowski działający w Publicznym Gimnazjum rozpoczął swoją pracę od stworzenia regulaminu szczśliwego numerka. Dokument ten uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej i jej uchwała staą się częścią statutu szkoły (regulamin w załączeniu).


Regulamin „Szczśliwego numerka”

1. Numer musi był zmieniany codziennie.
2. Losowanie „Szczęśliwego numerka” odbywa się w pokoju nauczycielskim, w obecności ucznia, upoważnione przez Samorząd Uczniowski w każdy dzień roboczy, przed pierwszą godziną lekcyjną.
3. „Szczśliwy numerek” odpowiada numerowi w dzienniku.
4. Osoba z wylosowanym numerkiem jest zwolniona z odpowiedzi ustnych i kartkówek, wcześniej niezapowiedzianych.
5. Przywilej „Szczęśliwego numerka” jest nieważny, jeżeli odpowiedź ustna ma zaważyć na ocenie semestralnej.
6. Uczeń z wylosowanym numerkiem ma obowiązek aktywnego uczestniczenia w lekcji oraz pisania wcześniej zapowiedzianego sprawdzianu, testu będą klasówki.
7. Szczęśliwy numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.
8. Uczeń posiadający „Szczęśliwy numerek” nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego.
9. W przypadki nieodpowiedniego zachowania uczeń traci swoje przywileje, których może go pozbawić dowolny pracownik szkoły, w porozumieniem z Samorządem Uczniowskim.
10. Wylosowany numerek jest usuwany z puli numerów biorących udział w kolejnych losowaniach. Wraca do niej po całkowitym wyczerpaniu puli numerów.
11. „Szczęśliwy numerek” będzie wywieszony w pokoju nauczycielskim i gablocie Samorządu Uczniowskiego.
12. „Szczęśliwy numerek” nie dotyczy osób, które mają nieusprawiedliwione 2 ostatnie lekcje oraz notorycznie uchylają się od odpowiedzi.
Szkola 2.0
Losowa Fotka


Dyskoteka -padziernik 2008
Szkoła z klasą
szkoła z klasą
Pomoc
pomoc
Kalendarz
Stycze 2018
Nd Pn Wt r Cz Pt Sb
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Kuratorium Oswiaty
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Oke Poznań
Okęgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Logo Gimnazjum
Logo Gimnazjum
Podstawa programowa
Podstawa programowa
Bezpieczna Szkoła
Reaguj, Masz Prawo
Telefon zaufania
Telefon zaufania
Dopalacze
Telefon zaufania