Konkurs chemiczny
Dodane przez kbolen dnia Listopad 05 2006 23:33:13
Konkurs Chemiczny - ETAP SZKOLNY

Zakres wiedzy i umiejtnoci wymaganych na konkursie.

Rozszerzona zawartść newsa
Konkurs Chemiczny - ETAP SZKOLNY

Zakres wiedzy i umiejtnoci wymaganych na konkursie.


1.Zakres wiedzy: Konkurs przedmiotowy z chemii obejmuje i poszerza treci podstawy programowej z chemii.
Od uczestnikw konkursu wymagana jest wiedza dotyczca nastpujcych zagadnie chemicznych:
a/ zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, podstawowy sprzt i szko laboratoryjne,
b/ budowa atomu, izotopy i promieniotwrczo naturalna,
c/ wizania chemiczne,
d/ prawa chemiczne,
e/ obliczenia chemiczne (masa atomowa, masa czsteczkowa, mol, masa molowa, objto molowa gazw w warunkach normalnych, obliczenia stechiometryczne),
f/ podstawowe pierwiastki i nieorganiczne zwizki chemiczne,
g/ typy reakcji chemicznych,
h/ mieszaniny oraz roztwory wodne (rozpuszczalno, stenie procentowe i molowe),
i/ dysocjacja jonowa, reakcja zobojtniania i strcania osadw,
j/ reakcje utleniania i redukcji,
k/ podstawowe zwizki organiczne (wglowodory, alkohole, tworzywa sztuczne)
l/ cieka ekologiczna,
m/ cieka prozdrowotna


2. Umiejtnoci: Od uczestnikw konkursu wymagane s uniwersalne umiejtnoci umoliwiajce wykorzystywanie wiedzy chemicznej do rozwizywania rnego rodzaju problemw:
a/ znajomo i rozumie praw, poj i zjawisk chemicznych, posugiwanie si terminologi i symbolik chemiczn,
b/ opisywanie waciwoci oraz zastosowa najwaniejszych pierwiastkw i zwizkw chemicznych, a take zagroe spowodowanych niewaciwym ich wykorzystaniem,
c/ zapisywanie rwna reakcji chemicznych w formie czsteczkowej i jonowej,
d/ interpretowanie jakociowe i ilociowe rwna reakcji chemicznych,
e/ opisywanie efektw energetycznych przemian,
f/ okrelanie czynnikw wpywajce na przebieg reakcji chemicznych.
g/ odczytywanie i analizowanie informacji przedstawionych w formie:
• tekstu o tematyce chemicznej,
• tablic chemicznych, tabeli, wykresu, schematu, rysunku,
h/ uzupenianie brakujcych informacji na podstawie analizy tablic chemicznych, wykresw, tabel, schematw, rysunkw i tekstw,
i/ selekcjonowanie i porwnywanie informacji,
j/ przetwarzanie informacji wedug podanych zasad:
• konstruowanie schematw, rysunkw tabel, wykresw,
• formuowanie opisw przedstawionych zjawisk,
k/ wykonywanie oblicze chemicznych,
l/ wyjanianie zalenoci przyczynowo–skutkowych w zakresie podobiestw i rnic we waciwociach pierwiastkw, zalenoci midzy budow substancji, a jej waciwociami oraz przemian chemicznych,
m/ planowanie typowych eksperymentw i przewidywanie obserwacji,
n/ interpretowanie informacji oraz formuowanie wnioskw.

Literatura obowizujca uczestnikw Konkursu Chemicznego:

Podrczniki szkolne , zestawy wicze, przewodniki metodyczne oraz inne materiay pomocnicze
dopuszczone do uytku szkolnego przez MENiS, a take:
• Andrzej Urbaczyk "Chemia na pitk", WSiP, Warszawa 1996r.,
• Jzef Gowacki, Tomasz Szrama "Zbir zada z chemii", WSiP, Warszawa 2003r.,
• Maria Koszmider, Grayna Kozanecka, "Zielone zadania, ochrona rodowiska w zadaniach chemicznych. WSiP, Warszawa 1995r.