POMOC PRZEDMEDYCZNA
Dodane przez apis dnia Październik 02 2017 22:58:08
28 września tego roku w szkole odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez ratowników WOPR.
Podczas lekcji przypomniano uczniom znane już podstawowe zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz działanie defibrylatora. Ratownicy, zadając pytania, sprawdzali poziom wiedzy młodzieży w różnych nietypowych i niebezpiecznych sytuacjach, które mogą się zdarzyć w każdej chwili. Uczestnicy rozmawiali na temat numerów alarmowych, oceny bezpieczeństwa czy konsekwencjach odmowy pomocy osobie chorej. Po teoretycznej części zajęć przyszedł czas na praktykę, która była możliwa dzięki fantomom. Dzięki ćwiczeniom przypomniano jak udzielić pomocy poszkodowanemu, wykonując oddechy ratownicze oraz masaż serca. Ratownicy wyjaśnili także dokładne działanie defibrylatora, jego dostępność w miejscach publicznych i jego bezpieczne użycie .
Lekcja zakończyła się podsumowaniem wiadomości z zakresu pomocy przedmedycznej. Godzina zajęć upłynęła w swobodnej i przyjemnej atmosferze, ucząc jednocześnie, jak uratować ludzkie życie.