Sejm Dzieci i Młodzieży 2017
Dodane przez kbolen dnia Czerwiec 09 2017 00:06:40
„Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej” to tegoroczny temat XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbyła się w czwartek 01.06.2017 w Sejmie. Posiedzenie zakończyło się podjęciem wspólnej uchwały.
Podczas tej sesji obrad SDiM wśród 18 osobowej delegacji z województwa zachodniopomorskiego znaleźli się uczniowie choszczeńskiego gimnazjum - Marianna Pietkiewicz- III B oraz Damian Naradzynkowski z III G. Parę dni wcześniej 29 maja 2017 młodzi parlamentarzyści w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie otrzymali Akty Nominacji Posła i Posłanki XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieły.
Posiedzenie SDiM poprzedziło posiedzenie komisji. W jej skład weszło 64 posłów i posłanek. Komisja, która obradowała 14 maja 2017 r., oprócz projektu uchwały przygotowała także trzy pytania do Ministra Edukacji Narodowej. Wszyscy posłowie i posłanki mogli konsultować projekt uchwały w Internecie. Uczestnicy posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży 31 maja 2017 mieli okazję odwiedzić miejsca pamięci na terenie Warszawy.
Głównym organizatorem XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży była Kancelaria Sejmu w porozumieniu z Instytutem Pamięci Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. Cel , który przyświecał przy realizacji tego projektu to promowanie postaw obywatelskich, zachęcenie do działalności na rzecz społeczności lokalnych. Sam zaś udział w sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży to przekazanie wiedzy uczestnikom na temat zasad funkcjonowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz procesu legislacyjnego.
Dla samych uczestników wcielenie się w rolę posła pozwoliło nabrać szacunku do sprawowania urzędu i władzy oraz poszerzyć horyzonty wiatopoglądowe- takie opinie wyrażali sami uczestnicy projektu. Gratulujemy naszym gimnazjalistom.

Małgorzata Szemlij
zdjęcia do obejrzenia w galerii