Oferta edukacyjna Zespou Szk Nr 2 w Choszcznie
Dodane przez saga-aga dnia Maj 09 2017 08:22:13
W dniach 26 i 27 kwietnia gocilimy w naszych progach nauczycieli z Zespou Szk Nr 2 w Choszcznie, ktrzy spotkali si z uczniami wszystkich klas III.
Celem spotka byo przedstawienie oferty ksztacenia na rok szkolny 2017/2018.
Zesp Szk Nr 2 w Choszcznie oferuje nauk dla absolwentw gimnazjum w Liceum Oglnoksztaccym, Technikum Budowlanym, Technikum Handlowym, Technikum Ochrony rodowiska oraz Branowej Szkole I Stopnia w klasie lusarz i w klasie wielozawodowej.
Nauczyciele spotkali si z miym przyjciem ze strony uczestnikw spotka, ktrzy wykazali zainteresowanie przedstawion ofert jednej ze szk ponadgimnazjalnych.

zdjcia do obejrzenia w galerii