10 grudnia Midzynarodowym Dniem Praw Czowieka
Dodane przez saga-aga dnia Grudzień 10 2015 08:59:20
Wszyscy ludzie rodz si wolni i rwni pod wzgldem swej godnoci i swych praw, a kady czowiek ma prawo do ycia, wolnoci i bezpieczestwa swej osoby – te fundamentalne dla kadego wartoci s zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Czowieka ogoszonej 10 grudnia 1948 r. na obradujcej w Paryu Trzeciej Sesji Oglnego Zgromadzenia ONZ.
W celu upamitnienia tego wydarzenia rezolucja 423(V) Zgromadzenia Oglnego z 1950 r. ustanowia dzie 10 grudnia Midzynarodowym Dniem Praw Czowieka.
Artyku 7 Deklaracji wskazuje ponadto, e wszyscy ludzie maj prawo do jednakowej ochrony przed jakkolwiek dyskryminacj i przed jakimkolwiek naraeniem na dyskryminacj.
Szczeglnie dzisiejszego dnia miejmy w sercu narody, w ktrych prawa czowieka kadego dnia s amane i mylmy o tych dzieciach, ktre yj w ndzy i godzie bez moliwoci edukacji i bez perspektyw na szczliwe dziecistwo.