Szczęśliwy numerek
Dodane przez kbolen dnia Wrzesień 23 2008 08:43:34
Szczęśliwy numerek


W roku szkolnym 2008/2009 Samorząd Uczniowski działający w Publicznym Gimnazjum rozpoczął swoją pracę od stworzenia regulaminu szczśliwego numerka. Dokument ten uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej i jej uchwała staą się częścią statutu szkoły (regulamin w załączeniu).


Regulamin „Szczśliwego numerka”

1. Numer musi był zmieniany codziennie.
2. Losowanie „Szczęśliwego numerka” odbywa się w pokoju nauczycielskim, w obecności ucznia, upoważnione przez Samorząd Uczniowski w każdy dzień roboczy, przed pierwszą godziną lekcyjną.
3. „Szczśliwy numerek” odpowiada numerowi w dzienniku.
4. Osoba z wylosowanym numerkiem jest zwolniona z odpowiedzi ustnych i kartkówek, wcześniej niezapowiedzianych.
5. Przywilej „Szczęśliwego numerka” jest nieważny, jeżeli odpowiedź ustna ma zaważyć na ocenie semestralnej.
6. Uczeń z wylosowanym numerkiem ma obowiązek aktywnego uczestniczenia w lekcji oraz pisania wcześniej zapowiedzianego sprawdzianu, testu będą klasówki.
7. Szczęśliwy numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.
8. Uczeń posiadający „Szczęśliwy numerek” nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego.
9. W przypadki nieodpowiedniego zachowania uczeń traci swoje przywileje, których może go pozbawić dowolny pracownik szkoły, w porozumieniem z Samorządem Uczniowskim.
10. Wylosowany numerek jest usuwany z puli numerów biorących udział w kolejnych losowaniach. Wraca do niej po całkowitym wyczerpaniu puli numerów.
11. „Szczęśliwy numerek” będzie wywieszony w pokoju nauczycielskim i gablocie Samorządu Uczniowskiego.
12. „Szczęśliwy numerek” nie dotyczy osób, które mają nieusprawiedliwione 2 ostatnie lekcje oraz notorycznie uchylają się od odpowiedzi.