Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Dodane przez kbolen dnia Wrzesień 23 2008 08:36:49
PLAN PRACY SAMORZĄDU NA ROK SZKOLNY 2018/2019Wrzesień:
• Czynności organizacyjne samorządu:
• sporządzenie planu pracy samorządu,
• wyznaczenie dyżuru Rzecznika Praw Ucznia,
• wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za szczęśliwy numerek,
• wykonanie Alei Gwiazd
• Akcja "Sprzątanie Świata"
Październik:
• Zbiórka karmy dla bezdomnych kotów i psów - konkurs
• Dzień Krawata – osoba która będzie miała ubrany krawat zostanie zwolniona z niezapowiedzianej kartkówki/odpowiedzi ustnej
• Rozpoczęcie konkursu klasowego na najlepszą średnią w szkole. Klasy będą punktowane za miesięczną frekwencję (konkurs będzie trwał od października do maja włącznie)
Listopad:
• Dzień życzliwości - osoby z żółtym akcentem będą zwolnione od niezapowiedzianej kartkówki/odpowiedzi ustnej; konkurs najżyczliwsi
• Dyskoteka andrzejkowa (organizacja dyskoteki oraz przygotowanie wróżb) (22 listopada)

Grudzień:
• Dzień walki z AIDS (zrobienie gazetki)
• Konkurs na wystrój klasy
• Mikołajki w naszej szkole (Mikołaj i Śnieżynki rozdają cukierki)
• Osoby z czapką Mikołaja będą zwolnione z niezapowiedzianej odpowiedzi ustnej/kartkówki

Styczeń:
• Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w pierwszym okresie
• Prowadzenie lekcji przez uczniów (ostatni dzień przed feriami) : -uczniowie po wcześniejszym poinformowaniu przez samorząd mogą poprowadzić lekcję zamiast nauczyciela. Lekcja ta odbywa się jak każda inna normalna lekcja, uczeń realizuje zakres materiału uzgodniony wcześniej z nauczycielem. Nauczyciel może nagrodzić ucznia oceną cząstkową.
Luty:
• Dyskoteka 14.02.2019r.
• Dzień zdrowego odżywiania się (Samorząd będzie rozdawał owoce)
Marzec:
• Dzień kobiet (poczęstunek dla wszystkich kobiet w naszej szkole; kwiaty z życzeniami)
• Organizacja quizu z okazji pierwszego dnia wiosny
Kwiecień:
• Współpraca z przedszkolem – czytanie książek dzieciom
Maj:
• Dzień bez papierosa (wykonanie gazetki)
• Zakończenie konkursu na najlepszą klasową frekwencję w szkole – nagroda dla zwycięskiej klasy
Czerwiec:
• Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego (cały rok)
• Zakończenie roku szkolnego 2018/2019