Strona Główna Pliki do ściągnięcia Galeria Stycze 22 2018 10:19:40
Nawigacja
Strona Główna
Pliki do ściągnięcia
Galeria
Osiągnięcia uczniów
Lista jeńców Oflag II B
Koła zainteresowań
Koło plastyczne
Gazetka szkolna
Dla uczniów
Koła zainteresowań
Dla rodziców
Kalendarz imprez 2017/2018
Pedagog szkolny
Logopeda
Geografia
Wolontariat
Absolwenci
Dla Rodziców
Grypa AH1N1
Promieniowanie UV
Skład Rady Rodziców
Regulamin Rady Rodziców
Samorząd uczniowski
Plan pracy Samorządu
Skład Samorządu
Regulamin SU
Szczśliwy numerek

Biblioteka szkolna
Bezpieczeństwo w szkole
Ostatnie Artykuły
Regulamin Rady Rodzi...
PROJEKTY EDUKACYJNE ...
Bezpieczeństwo w sz...
Skład Samorządu Uc...
Szczęśliwy numerek
Patron szkoły
Władysław II Jagiełło
Dokumenty szkolne
Statut szkoły
PSO
ZWO
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Szkolny Program Profilaktyki
Szkolny zestaw podręczników
Szkolny Regulamin Projektów Edukacyjnych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Informacja o szkole
Publiczne Gimnazjum
im.Władysława II Jagiełły
w Choszcznie
ul.Westerplatte1
73-200 Choszczno
tel 0957657171
fax 0957650925
e-mail: chogimnazjum@poczta.onet.pl
Choszczno
Strona MiG Choszczno
Bezpieczna Szkola
Bezpieczna Szkola

Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń

Bezpieczna szkoła-demokratyczny kraj
Trzeźwy umysł
Trzeźwy umysł
II POWIATOWY KONKURS PIOSENKI W JZYKU OBCYM
30.03.2017 roku w auli naszego gimnazjum odby si II Powiatowy Konkurs Piosenki w Jzyku Obcym dla wszystkich gimnazjalistw z naszego powiatu. Uczestnicy, ktrzy skorzystali z zaproszenia byli oceniani przez jury w skadzie: Pani Beata Wjcik, dyrektor naszego gimnazjum, Pani Renata Bielaniuk, nauczyciel jzyka angielskiego w Szkole Podstawowej w Suliszewie, Pan ukasz Mynarczyk, kierownik dziau promocji urzdu miejskiego w Choszcznie. Przewodniczcym jury by dyrektor Pastwowej Szkoy Muzycznej w Choszcznie Pan Wodzimierz Kubacki. Po burzliwych obradach przewodniczcy ogosi wynik konkursu. IV miejsce zostao przyznane Izabeli Piro, reprezentantce gimnazjum w Lubianie, III miejsce zaja Sara Nowak z Lubiany, II Wiktoria Spieler z Recza natomiast I miejsce zaja ju drugi rok z rzdu Wiktoria Paasz, uczennica naszego gimnazjum. Wszystkim uczestnikom bardzo gratulujemy!!! Organizatorzy konkursu, Pani Wioletta Koodziejska i Artur Niedzielski dzikuj za przyjcie zaproszenia i wzicie udziau w konkursie. Wielkie podzikowania nale si rwnie sponsorom nagrd: Burmistrzowi Miasta i Gminy Choszczno, Panu Robertowi Adamczykowi, Wjtowi Gminy Krzcin, Panu Bogdanowi Brzustowiczowi oraz Zarzdowi Powiatu Choszczna oraz Radzie Rodzicw Publicznego Gimnazjum. Natomiast Pani Magdalenie Kieli dzikujemy za dekoracj sceny.
Zapraszamy do obejrzenia zdj z konkursu udostpnionych dziki uprzejmoci pracownikw Wydziau Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego.

zdjcia do obejrzenia w galerii
Artur Niedzielski
Konkurs poezji patriotyczno-religijnej
"Ojczyzna jest nasz matk ziemsk.
Nieatwe s jej dzieje, zwaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci.
Jest matk, ktra wiele przecierpiaa i wci na nowo cierpi.
Dlatego te ma prawo do mioci szczeglnej".

Jan Pawe II
O tym wanie, co wybrzmiao w sowach naszego wielkiego Papiea przypomina nam co roku Konkurs poezji patriotyczno-religijnej organizowany przez Akcj Katolick parafii Narodzenia NMP
w Choszcznie. Kolejny juz raz w sobot 1 kwietnia o godzinie 10.00 w Zespole Szk Nr 2 przedstawiciele rnych grup wiekowych sowem wychwalali Ojczyzn.
Nasza szkoa rwnie miaa swoich przedstawicieli: Julia Budynek z klasy III d, Nikola Wachowicz
z IIIc, Zofia uromska z I h i Singh Chandni z I d. Uczennice recytoway wybrane przez siebie utwory a jury docenio wyrnieniem wiersz Juliana Tuwima - Modlitwa II Kwiaty Polskie zaprezentowany przez Juli Budynek. Trzecim miejscem nagrodzio utwr Wadysawa Bezy - Mowa Polska wykonany przez Singh Chandni. Podczas obrad jury moglimy duchowo przygotowa si do zbliajcej si 100 -ej rocznicy Objawie Fatimskich dziki projekcji filmu pt. Trzynasty dzie . Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy. Gratulacje!!!!
Jaczy Laura
ywa lekcja przyrody
z życia stronyDnia 13 marca 2017r. w naszej szkole odbya si wyjtkowa lekcja przyrody na ywo powicona ptakom. Opiekun pierzastych stworze barwnie i ciekawie opowiada o swoich podopiecznych. Mona byo usysze, jakie s podstawowe rnice pomidzy poszczeglnymi grupami ptakw. Pokaza nam take ich pikno i uzmysowi gimnazjalistom, jak wan rol speniaj one w przyrodzie. Moglimy podziwia sowy, sokoa oraz jastrzbia. Poznalimy poszczeglne elementy ich budowy, zwyczaje. Z zafascynowaniem patrzylimy na przedstwicieli drapienych ptakw, ktre na codzie s dla nas nieosigalne. To byo niesamowite spotkanie z przyrod. Nad sprawn organizacj tej lekcji w naszej szkole czuwaa pani Katarzyna Fabjanowska.
Czytamy dzieciom
z życia strony06 marca 2017r. uczennice naszego gimnazjum: Sara Gonera (IH), Justyna Zagozda (IH), Martyna Sawiska (IID) oraz Gabriela Muller (IID) wraz z pani Edyt Kotun odwiedziy przedszkolaki ze Sonecznej Czwrki (Przedszkole nr 4), gdzie w ramach projektu Zaczytane przedszkole przeczytay dzieciom przygody przesympatycznego i uczynnego wia Franklina. Przedszkolaki z uwag suchay bajki przedstawianej im przez starsze koleanki, a potem z wielkim zaangaowaniem odpowiaday na pytania, ktre sprawdzay, ile zapamitay z historii. W nagrod za pikn postaw otrzymay od dziewczyn medale "Przyjaciel ksiki". Wielk rado zarwno tym starszym, jak i tym modszym dzieciom sprawia wsplna zabawa: ukadanie klockw, rysowanie, wycinanie. Ciko nam byo si rozsta i miao moemy rzec, e w tym dniu nawizay si nowe "mae" przyjanie.
ZAPRASZAMY DO GALERII
Gimnazjalni teatrolodzy
z życia stronyDnia 22 marca br. do Zespou Szk w Lubianie przybyli wielbiciele teatru
z wielu szk powiatu choszczeskiego. W okazji przypadajcego 27 marca Midzynarodowego Dnia Teatru wszyscy nauczyciele z Lubiany wczyli si w organizacj XVI ju edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Teatrze. Uczniowie sprawdzali swe wiadomoci w trzech grupach wiekowych: klasy I-III i klasy IV-VI szkoy podstawowej oraz gimnazjum.
W kategorii gimnazjum wziy udzia nastpujce druyny:
Bierzwnik:
Igor Czerski, Kacper Dromnicki i Oliwia Szrankowska
opiekun: p. Renata Witkowska
Choszczno:
Julia Budynek, Wiktoria Czyo, Zofia Kucharska i Tomasz Wrblewski

opiekun: p. Elbieta Wareli
Drawno:
Krzysztof Dzierbunowicz, Maciej Kowalczyk i Jakub Winiowski

opiekun: p. Izabela Kowalczyk
Lubiana:
Szymon Bujowski, Patryk Duak i Pawe Sobaniec

opiekun: p. Barbara Krlikowska
Peczyce:
Wiktoria Majewska, Karolina Serafin i Magdalena Wojtel

opiekun: p. Magorzata Kaczmarek – Wodonos
List Rzecznika Praw Dziecka
Na gorącoWielce Szanowni Pastwo,
zapewne ju Pastwo zaobserwowali, e Internet staje si, a moe wrcz sta si naturalnym rodowiskiem dzieci i modziey. Komputer, smartfon, tablet towarzyszy modym ludziom niekiedy od rana do wieczora. Warto przy tym podkreli, e nowe technologie nios ze sob wiele fantastycznych, rozwijajcych moliwoci, ale mog stanowi te zagroenie. Trzeba zatem uczy dzieci, jak si z nimi mdrze i bezpiecznie obchodzi. I to jest wanie wsplne zadanie dorosych.
W czasach naszego dziecistwa doroli uczyli nas jak zawiera znajomoci, bawi si i rozrnia prawd od faszu. Pokazywali nam co jest bezpieczne, a czego naley unika. Prowadzili nas i objaniali wiat. Jeli chcielimy si ukry przed ich wzrokiem, budowalimy szaas z krzese i koca lub chowalimy si w podwrkowych zakamarkach. Dzisiejsze dzieci chowaj si przed dorosymi w sieci, a opiekunom coraz trudniej jest je tam odnale, bo to one s tam bardziej u siebie ni my potrafimy to zrozumie. Zwykle to nie do koca jest element naszego dorosego wiata. Dlatego tak trudno nam dzisiaj uwiadamia modym ludziom zagroenia, uczy jak si zachowa w trudnych sytuacjach, chroni przed kamstwem i manipulacj.
Oczywistym powinno by dla kadego, e zagroeniem dla dziecka nie jest urzdzenie jako takie, a czowiek, z ktrym mody czowiek moe nawiza kontakt. Czowiek, ktry dla wasnych, niekiedy nagannych celw, wykorzystuje atwowierno, ufno i samotno dziecka przed ekranem. Media podaj, e do Polski dotara ju pewna internetowa rozrywka, opatrzona niewinn nazw zabawa, erujca na ufnoci jej uczestnikw. Powoduje ona, e wykonuj oni zadania, ktrych celem jest krzywdzenie samych siebie. Coraz trudniejsze wyzwania przekazywane za porednictwem tajemniczego przewodnika rzekomo prowadz dzieci poprzez samookaleczenia a do kulminacji – samobjstwa. Wedug doniesie, w Rosji, z ktrej gra rzekomo rozprzestrzenia si po Europie, doprowadzio to do mierci wielu dzieci. Sytuacja jest o tyle trudna, e dzisiejsze dzieci nie maj zaufania do dorosych, a w Internecie szukajc poczucia przynalenoci s aktywne w rnego rodzaju spoecznociach. Czsto, nie majc wsparcia w rodzinie, w sieci poszukuj przygd, ekscytacji i emocji. Relacje, ktre tworz si midzy dziemi w Internecie s zadziwiajco silne, a wpyw internetowych znajomych powoduje podejmowanie nie zawsze mdrych i przemylanych decyzji. Anonimowo internetowa daje osobom chccym manipulowa innymi si i skuteczno. Wydaje im si przy tym, e s bezkarne, bezpieczne i posiadaj wadz.
Apeluj wic do Pastwa o szczeglne zwrcenie uwagi na dzieci w swoim otoczeniu. Zainteresujcie si tymi, ktrzy nadmiernie korzystaj z Internetu, s klasowymi outsiderami, maj problemy w kontaktach z rwienikami lub w domu. Oni s wanie w grupie podwyszonego ryzyka. Nie pozwlmy, aby staa im si krzywda, bdmy blisko nich dajc im poczucie, e s dla nas wani, e nam na nich zaley, e jestemy ich przyjacimi, nauczycielami i przewodnikami.
Z wyrazami szacunku
Marek Michalak


XII Kampania Biaych Serc
z życia stronyW ramach solidarnego protestu przeciwko narkotykom i wszelkim uzalenieniom uczniowie naszej szkoy wzili udzia w XII Kampanii Biaych Serc.
Oglnopolski, a w tym roku ju Europejski Solidarny Protest przebiega pod hasem "W sieci uzalenie".
Tematem przewodnim bya przemoc i agresja sowna w Internecie z jak czsto modzi ludzie spotykaj si na portalach spoecznociowych i pniejszy ich zwizek z negatywnym wyborem drogi jak staje si uzalenienie.
Pomysodawc Kampanii Biaych Serc jest Pan Mariusz Zalewski.
Kampania trwaa od 12 do 23 padziernika.
W tym czasie zostay zrealizowane tematy z profilaktyki uzalenie na godzinach wychowawczych.
Uczniowie przygotowali biae serca, ktrymi wolontariusze ozdobili okna szkoy.
Grupa wolontariuszy w ramach protestu przeciwko przemocy i agresji sownej zorganizowaa wrd uczniw szkoy taniec integracyjny oraz pomagali w zorganizowaniu i przebiegu marszu
Okoo 500 uczniw naszej szkoy wyrazio solidarny protest przeciwko narkotykom biorc udzia w Marszu Biaych Serc ulicami miasta Choszczno.
Ponadto:
- wsppracowalimy z Akcj Katolick w przygotowaniu Dnia Papieskiego,
- pomagalimy w Oglnopolskiej zbirce ywnoci wsppracujc z Caritas
- pomagamy w realizacji projektu polsko -niemieckiego " Ty i Ja rowery dwa"

Magorzata Prawucka

zdjcia do obejrzenia w galerii
Projekt „English is everywhere”
z życia stronyUdzia w projekcie „English is everywhere"(Jzyk angielski jest wszdzie)
realizowanym w ramach koa jzykowego „Klub jzyka angielskiego" prowadzonego przez nauczyciela jzyka angielskiego, Aldon Woniak z dydaktycznego punktu widzenia ma na celu wzbogacenie wiedzy o jzyku angielskim, o krajach anglojzycznych oraz rozwijanie sprawnoci jzykowych: czytania, suchania, mwienia i pisania. Projekt ma ponadto za zadanie poszerzanie krgu zainteresowa uczniw, rozwijanie dociekliwoci, podnoszenie wiadomoci otaczajcego wiata, promowanie wykorzystania technologii komputerowej w nauce jzyka oraz stworzenie uczniom warunkw do praktycznego wykorzystania jzyka.
Olimpus 2016
z życia stronyWyniki Oglnopolskich Olimpiad Przedmiotowych „Olimpus 2016” (sesja zimowa)
Jak co roku nasi uczniowie z klas I, II i III reprezentowali szko w olimpiadach przedmiotowych „Olimpus 2016”. Olimpiada miaa charakter testowy. Zakres tematyczny obejmowa zagadnienia programowe i ponadprogramowe z jzyka angielskiego. Do konkursu przystpio 12 uczniw. Najlepsze wyniki, powyej redniej krajowej, z poszczeglnych przedmiotw uzyskali (z uwzgldnieniem poszczeglnych etapw edukacyjnych):
Klasa I:
Magdalena Wandoch
Klasa II:
Zuzanna Tomczyk
Wiktoria Joksch

Klasa III:
Julia Kwiatkowska
Julian Kdys
Julia Gsiewicz


Ju dzisiaj zapraszamy na sesj wiosenn!
Opiekunowie: Aldonna Woniak, Iwona Plaszczyk
POMYS NA LEKCJ
z życia stronyElementy wiedzy o krajach anglojzycznych- lekcja odwrcona - scenariusz lekcji
Lekcja gotowania
z życia stronyKolejny raz uczniowie klas pani Aldony Woniak prezentowali swoje talenty kulinarne podczas lekcji jzyka angielskiego. Przygotowali rne potrawy, a proces ich powstawania komentowali w jzyku angielskim. Najwiksz przyjemno sprawia im degustacja wszelkich specjaw. Wasnorcznie przygotowali rozmaite przekski, takie jak kolorowe kanapki i smaczne saatki. Pokazy kulinarne opatrzone byy oczywicie komentarzami w jzyku angielskim, dziki czemu uczniowie utrwalali poznane wczeniej sownictwo w interesujcy i praktyczny sposb. Dodatkowym atutem tej lekcji bya moliwo degustacji przygotowanych potraw.
Strona 7 z 100 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Szkola 2.0
Losowa Fotka
8
8
Szkolny Konkurs Recytatorski
Szkoła z klasą
szkoła z klasą
Pomoc
pomoc
Kalendarz
Stycze 2018
Nd Pn Wt r Cz Pt Sb
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Kuratorium Oswiaty
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Oke Poznań
Okęgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Logo Gimnazjum
Logo Gimnazjum
Podstawa programowa
Podstawa programowa
Bezpieczna Szkoła
Reaguj, Masz Prawo
Telefon zaufania
Telefon zaufania
Dopalacze
Telefon zaufania