Strona Główna Pliki do ściągnięcia Galeria Grudzień 17 2018 19:09:59
Nawigacja
Strona Główna
Klauzula informacyjna
Pliki do ściągnięcia
Galeria
Osiągnięcia uczniów
Lista jeńców Oflag II B
Koła zainteresowań
Koło plastyczne
Gazetka szkolna
Dla uczniów
Koła zainteresowań
Dla rodziców
Kalendarz imprez 2018/2019
Pedagog szkolny
Logopeda
Geografia
Wolontariat
Absolwenci
Dla Rodziców
Grypa AH1N1
Promieniowanie UV
Skład Rady Rodziców
Regulamin Rady Rodziców
Samorząd uczniowski
Plan pracy Samorządu
Skład Samorządu
Regulamin SU
Szczśliwy numerek

Biblioteka szkolna
Bezpieczeństwo w szkole
Ostatnie Artykuły
Regulamin Rady Rodzi...
PROJEKTY EDUKACYJNE ...
Bezpieczeństwo w sz...
Skład Samorządu Uc...
Szczęśliwy numerek
Patron szkoły
Władysław II Jagiełło
Dokumenty szkolne
Statut szkoły
PSO
ZWO
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Szkolny Program Profilaktyki
Szkolny zestaw podręczników
Szkolny Regulamin Projektów Edukacyjnych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Informacja o szkole
Publiczne Gimnazjum
im.Władysława II Jagiełły
w Choszcznie
ul.Westerplatte1
73-200 Choszczno
tel 0957657171
fax 0957650925
e-mail: chogimnazjum@poczta.onet.pl
Choszczno
Strona MiG Choszczno
Odpowiedzialno karna nieletnich - prelekcje policjantw z KPP w Choszcznie
z życia stronyKu przestrodze…

Przewidziane w ustawie dziaania podejmuje si w wypadkach, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuci si czynu karalnego.

Czyn karalny to czyn zabroniony przez Ustaw o postpowaniu w sprawach nieletnich jako przestpstwo, przestpstwo skarbowe, albo wykroczenie okrelone w artykuach:
• 51 - zakcanie porzdku publicznego,
• 69 - niszczenie i uszkadzanie znakw umieszczonych przez organ pastwowy
• 74 - uszkadzanie znakw lub urzdze zapobiegajcych niebezpieczestwu
• 76 - rzucanie kamieniami w pojazd bdcy w ruchu
• 85 - samowolna zmiana znakw lub sygnaw drogowych
• 87 - prowadzenie pojazdw przez osb bdc po uyciu alkoholu
• 119 – kradzie lub przywaszczenie mienia
• 122 - niszczenie lub uszkadzanie mienia

Wobec nieletnich sd rodzinny moe:
1) udzieli upomnienia,
2) zobowiza do okrelonego postpowania, a zwaszcza do naprawienia wyrzdzonej szkody, do wykonania okrelonych prac lub wiadcze na rzecz pokrzywdzonego lub spoecznoci lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania si od przebywania w okrelonych rodowiskach lub
miejscach albo do zaniechania uywania alkoholu lub innego rodka w celu wprowadzania si w stan odurzenia,
3) ustanowi nadzr odpowiedzialny rodzicw lub opiekuna,
4) ustanowi nadzr organizacji modzieowej lub innej organizacji spoecznej, zakadu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielajcych porczenia za nieletniego,
5) zastosowa nadzr kuratora,
6) skierowa do orodka kuratorskiego, a take do organizacji spoecznej lub instytucji zajmujcych si prac z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu si z t organizacj lub instytucj,
7) orzec zakaz prowadzenia pojazdw,
8) orzec przepadek rzeczy uzyskanych w zwizku z popenieniem czynu karalnego,
9) orzec umieszczenie w rodzinie zastpczej, w modzieowym o rodku wychowawczym, w modzieowym orodku socjoterapii albo w orodku szkolno-wychowawczym,
10) orzec umieszczenie w zakadzie poprawczym,
11) zastosowa inne rodki zastrzeone w niniejszej ustawie do waciwoci sdu rodzinnego, jak rwnie zastosowa rodki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuczym.

Ponadto sd rodzinny moe:
1) zobowiza rodzicw lub opiekuna do poprawy warunkw wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego, a take do cisej wsppracy ze szko, do ktrej nieletni uczszcza, poradni psychologiczno- pedagogiczn lub inn poradni specjalistyczn, zakadem pracy, w ktrym jest zatrudniony, oraz lekarzem lub zakadem leczniczym,
2) zobowiza rodzicw lub opiekuna do naprawienia w caoci lub w czci szkody wyrzdzonej przez nieletniego.
3) Sd moe zwrci si do waciwych instytucji pastwowych lub spoecznych oraz jednostek samorzdowych o udzielenie niezbdnej pomocy w poprawie warunkw wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego.Szkola 2.0
Losowa Fotka


POKONA ORTOGRAFI 2009
Fundusze Unijne
fundusze unijne
Kalendarz
Grudzie 2018
Nd Pn Wt r Cz Pt Sb
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Kuratorium Oswiaty
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Oke Poznań
Okęgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Logo Gimnazjum
Logo Gimnazjum