Strona Główna Pliki do ściągnięcia Galeria Sierpień 20 2019 15:17:54
Nawigacja
Strona Główna
Klauzula informacyjna
Pliki do ściągnięcia
Galeria
Osiągnięcia uczniów
Lista jeńców Oflag II B
Koła zainteresowań
Koło plastyczne
Gazetka szkolna
Dla uczniów
Koła zainteresowań
Dla rodziców
Kalendarz imprez 2018/2019
Pedagog szkolny
Logopeda
Geografia
Wolontariat
Absolwenci
Dla Rodziców
Grypa AH1N1
Promieniowanie UV
Skład Rady Rodziców
Regulamin Rady Rodziców
Samorząd uczniowski
Plan pracy Samorządu
Skład Samorządu
Regulamin SU
Szczśliwy numerek

Biblioteka szkolna
Bezpieczeństwo w szkole

Dokumenty szkolne
Statut Publicznego Gimnazjum
Zasady oceniania
Regulamin Samoarządu
Kalendarz imprez
Program wychowawczo=profilaktyczny
Ostatnie Artykuły
Regulamin Rady Rodzi...
PROJEKTY EDUKACYJNE ...
Bezpieczeństwo w sz...
Skład Samorządu Uc...
Szczęśliwy numerek
Patron szkoły
Władysław II Jagiełło
Informacja o szkole
Publiczne Gimnazjum
im.Władysława II Jagiełły
w Choszcznie
ul.Westerplatte1
73-200 Choszczno
tel 0957657171
fax 0957650925
e-mail: chogimnazjum@poczta.onet.pl
Choszczno
Strona MiG Choszczno
LAUREACI KONKURSW PRZEDMIOTOWYCH
Na gorącoJadzia Follendorf to uczennica klasy III „j”. W biecym roku szkolnym
na pierwsze procze uzyskaa redni 5,2, a jej najwysza rednia w gimnazjum to 5,5. Jzyk ojczysty cay czas znajduje si w krgu zainteresowa tej gimnazjalistki, tu warto przypomnie, e w roku szkolnym 2007/2008, jeszcze jako uczennica Szkoy Podstawowej nr 1 w Choszcznie, Jadzia na etapie wojewdzkim Konkursu Jzyka Polskiego z Elementami Historii zaja
III miejsce. Jeli za chodzi o okres nauki w gimnazjum, to do tej pory do jej najwaniejszych osigni naley:

zdobycie nagrody w Oglnopolskim Konkursie dla Uczniw Szk Podstawowych, Gimnazjw i Licew pod hasem „Lubi czyta” (zmagania te towarzyszyy IX Poznaskim Spotkaniom Targowym – Ksika dla Dzieci i Modziey 2010’),
zdobycie wyrnienia w XIV Oglnopolskim Konkursie na Prac
z Literatury w Katowicach,
uzyskanie tytuu finalisty w VIII Edycji Konkursu Historycznego
dla Gimnazjalistw „Na tropie XX wieku” (konkurs ten ma zasig wojewdzki, a jego organizatorem jest II Liceum Oglnoksztacce
im. Mieszka I w Szczecinie),
zajcie I miejsca na VIII Powiatowym Konkursie „Humanistyczne ABC”
w Peczycach,
zdobycie tytuu laureata na etapie szkolnym Konkursu Historycznego i udzia w eliminacjach rejonowych,
trzykrotne! uzyskanie tytuu laureata na etapie szkolnym Konkursu Jzyka Angielskiego i udzia w eliminacjach rejonowych,
zajcie III miejsca w Szkolnym Konkursie Jzyka Angielskiego
„Gimi – Anglik”,
zajcie III miejsca (zespoowo) w IV Szkolnym Konkursie Literackim
pod hasem: „<>, czyli ycie i twrczo Juliusza Sowackiego”.

Jadzia to typowy czowiek renesansu. Oprcz tego, e uczszcza na koo jzyka polskiego, rozwija swe zainteresowania lingwistyczne na zajciach koa jzyka angielskiego i koa jzyka niemieckiego, w domu za sama uczy si jzyka francuskiego. Jeli za chodzi o przedmioty cise – uczennica bierze take udzia w zajciach koa fizycznego.
Po lekcjach Jadzia, tak jak wszystkie nastolatki, lubi spotyka si z przyjacimi. W wolnym czasie czyta rwnie mnstwo ksiek, ledzi notowania giedowe, jedzi konno, gra w amatorskim zespole, sucha starych pyt i kaset, a take poszerza sw wiedz na temat historii ruchu feministycznego na wiecie.
W czerwcu br. dziewczyna chce zoy podanie do II Liceum Oglnoksztaccego im. Mieszka I w Szczecinie. Ju dzi wiadomo, e tytu laureata Konkursu Polonistycznego umoliwi jej przyjcie do tej szkoy w pierwszej kolejnoci. Swj wybr wychowanka tumaczy tym, e placwka ta ma niezwykle bogat ofert kulturaln. Jeli z kolei chodzi o wymarzony zawd, to gimnazjalistka wymienia dwa: dziennikarka i tumaczka. Naley mie nadziej, e te plany w przyszoci si ziszcz! Za co, dzikujc w tym miejscu Jadzi za owocn wspprac na zajciach kka polonistycznego, trzymam kciuki!


Agata Garbicz to uczennica klasy II „g”. Jej ostatnia rednia ocen to 5,47,
a najwysza rednia w gimnazjum to 5,6. W szkole podstawowej uczennica zdobya tytu laureata na Konkursie Informatycznym oraz tytu finalisty na Konkursie Jzyka Polskiego z Elementami Historii. Na III etapie edukacyjnym do najwaniejszych osigni, oprcz oczywicie tegorocznego Konkursu Biologicznego, dziewczynka zalicza dwukrotne zdobycie tytuu laureata na szczeblu szkolnym Konkursu Informatycznego i reprezentowanie naszej placwki w eliminacjach rejonowych ww. zmaga.
Agata to osoba o wszechstronnych uzdolnieniach. Nie tylko pogbia sw wiedz na kole biologicznym i informatycznym, ale take chtnie udziela si w wolontariacie „Misjonarz XXI wieku” oraz piewa w chrze szkolnym.
Mao tego! W tym roku szkolnym moglimy j podziwia w roli pani dyrektor w czasie przedstawienia wystawionego z okazji Dnia Nauczyciela. Poza tym gimnazjalistka interesuje si fotografi, muzyk i mod. Swe plany Agata wie z Zespoem Szk nr 1 w Choszcznie. Tu chce ubiega si o przyjcie do klasy o profilu medyczno – przyrodniczym, gdy w przyszoci pragnie zosta lekarzem. Mam nadziej, i przekazana przez pani Katarzyn Fabianowsk na kku biologicznym wiedza, uatwi Agatce nauk w szkole ponadgimnazjalnej, a tym samym pomoe w realizacji jej modzieczych marze.

Opracowanie: Elbieta Wareli
Szkola 2.0
Losowa Fotka


SZKOLNA GIEDA TURYSTYCZNA "PRZYGODA"
Fundusze Unijne
fundusze unijne
Kalendarz
Sierpie 2019
Nd Pn Wt r Cz Pt Sb
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kuratorium Oswiaty
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Oke Poznań
Okęgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Logo Gimnazjum
Logo Gimnazjum