Strona Główna Pliki do ściągnięcia Galeria Sierpień 24 2019 05:46:50
Nawigacja
Strona Główna
Klauzula informacyjna
Pliki do ściągnięcia
Galeria
Osiągnięcia uczniów
Lista jeńców Oflag II B
Koła zainteresowań
Koło plastyczne
Gazetka szkolna
Dla uczniów
Koła zainteresowań
Dla rodziców
Kalendarz imprez 2018/2019
Pedagog szkolny
Logopeda
Geografia
Wolontariat
Absolwenci
Dla Rodziców
Grypa AH1N1
Promieniowanie UV
Skład Rady Rodziców
Regulamin Rady Rodziców
Samorząd uczniowski
Plan pracy Samorządu
Skład Samorządu
Regulamin SU
Szczśliwy numerek

Biblioteka szkolna
Bezpieczeństwo w szkole

Dokumenty szkolne
Statut Publicznego Gimnazjum
Zasady oceniania
Regulamin Samoarządu
Kalendarz imprez
Program wychowawczo=profilaktyczny
Ostatnie Artykuły
Regulamin Rady Rodzi...
PROJEKTY EDUKACYJNE ...
Bezpieczeństwo w sz...
Skład Samorządu Uc...
Szczęśliwy numerek
Patron szkoły
Władysław II Jagiełło
Informacja o szkole
Publiczne Gimnazjum
im.Władysława II Jagiełły
w Choszcznie
ul.Westerplatte1
73-200 Choszczno
tel 0957657171
fax 0957650925
e-mail: chogimnazjum@poczta.onet.pl
Choszczno
Strona MiG Choszczno
Konkurs chemiczny
Na gorącoKonkurs Chemiczny - ETAP SZKOLNY

Zakres wiedzy i umiejtnoci wymaganych na konkursie.


1.Zakres wiedzy: Konkurs przedmiotowy z chemii obejmuje i poszerza treci podstawy programowej z chemii.
Od uczestnikw konkursu wymagana jest wiedza dotyczca nastpujcych zagadnie chemicznych:
a/ zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, podstawowy sprzt i szko laboratoryjne,
b/ budowa atomu, izotopy i promieniotwrczo naturalna,
c/ wizania chemiczne,
d/ prawa chemiczne,
e/ obliczenia chemiczne (masa atomowa, masa czsteczkowa, mol, masa molowa, objto molowa gazw w warunkach normalnych, obliczenia stechiometryczne),
f/ podstawowe pierwiastki i nieorganiczne zwizki chemiczne,
g/ typy reakcji chemicznych,
h/ mieszaniny oraz roztwory wodne (rozpuszczalno, stenie procentowe i molowe),
i/ dysocjacja jonowa, reakcja zobojtniania i strcania osadw,
j/ reakcje utleniania i redukcji,
k/ podstawowe zwizki organiczne (wglowodory, alkohole, tworzywa sztuczne)
l/ cieka ekologiczna,
m/ cieka prozdrowotna


2. Umiejtnoci: Od uczestnikw konkursu wymagane s uniwersalne umiejtnoci umoliwiajce wykorzystywanie wiedzy chemicznej do rozwizywania rnego rodzaju problemw:
a/ znajomo i rozumie praw, poj i zjawisk chemicznych, posugiwanie si terminologi i symbolik chemiczn,
b/ opisywanie waciwoci oraz zastosowa najwaniejszych pierwiastkw i zwizkw chemicznych, a take zagroe spowodowanych niewaciwym ich wykorzystaniem,
c/ zapisywanie rwna reakcji chemicznych w formie czsteczkowej i jonowej,
d/ interpretowanie jakociowe i ilociowe rwna reakcji chemicznych,
e/ opisywanie efektw energetycznych przemian,
f/ okrelanie czynnikw wpywajce na przebieg reakcji chemicznych.
g/ odczytywanie i analizowanie informacji przedstawionych w formie:
• tekstu o tematyce chemicznej,
• tablic chemicznych, tabeli, wykresu, schematu, rysunku,
h/ uzupenianie brakujcych informacji na podstawie analizy tablic chemicznych, wykresw, tabel, schematw, rysunkw i tekstw,
i/ selekcjonowanie i porwnywanie informacji,
j/ przetwarzanie informacji wedug podanych zasad:
• konstruowanie schematw, rysunkw tabel, wykresw,
• formuowanie opisw przedstawionych zjawisk,
k/ wykonywanie oblicze chemicznych,
l/ wyjanianie zalenoci przyczynowo–skutkowych w zakresie podobiestw i rnic we waciwociach pierwiastkw, zalenoci midzy budow substancji, a jej waciwociami oraz przemian chemicznych,
m/ planowanie typowych eksperymentw i przewidywanie obserwacji,
n/ interpretowanie informacji oraz formuowanie wnioskw.

Literatura obowizujca uczestnikw Konkursu Chemicznego:

Podrczniki szkolne , zestawy wicze, przewodniki metodyczne oraz inne materiay pomocnicze
dopuszczone do uytku szkolnego przez MENiS, a take:
• Andrzej Urbaczyk "Chemia na pitk", WSiP, Warszawa 1996r.,
• Jzef Gowacki, Tomasz Szrama "Zbir zada z chemii", WSiP, Warszawa 2003r.,
• Maria Koszmider, Grayna Kozanecka, "Zielone zadania, ochrona rodowiska w zadaniach chemicznych. WSiP, Warszawa 1995r.

Szkola 2.0
Losowa Fotka
m_0373.JPG
m_0373.JPG
Dzie Nauczyciela - 10 lecie gimnazjum
Fundusze Unijne
fundusze unijne
Kalendarz
Sierpie 2019
Nd Pn Wt r Cz Pt Sb
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kuratorium Oswiaty
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
MEN
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Oke Poznań
Okęgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Logo Gimnazjum
Logo Gimnazjum